KUSING, spoločnosť s ručením obmedzeným v konkurze

Rating a informácie o KUSING, spoločnosť s ručením obmedzeným v konkurze

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre KUSING, spoločnosť s ručením obmedzeným v konkurze 13010 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 79138. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 90.8705% spoločností je horších ako KUSING, spoločnosť s ručením obmedzeným v konkurze.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti KUSING, spoločnosť s ručen&iacute;m obmedzen&yacute;m v konkurze" href="http://kusing.sk-rating.com/">
   <img src="http://kusing.sk-rating.com/kusing.png" width="150" height="25" alt="Rating KUSING, spoločnosť s ručen&iacute;m obmedzen&yacute;m v konkurze" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating KUSING, spoločnosť s ručením obmedzeným v konkurze

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia